JPS Pontian

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PONTIAN
JURUTERA DAERAH PONTIAN :

EN. RADZUAN BIN JAAMAT

PETI SURAT NO 15,
82000 PONTIAN, JOHOR

TEL : 07 – 6871833            FAX: 07 – 6873311