Penyerahan Projek Pembangunan Santuari Gajah Johor (Jes), Kota Tinggi, Johor

𝐏𝐄𝐍𝐘𝐄𝐑𝐀𝐇𝐀𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐊 𝐏𝐄𝐌𝐁𝐀𝐍𝐆𝐔𝐍𝐀𝐍 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐔𝐀𝐑𝐈 𝐆𝐀𝐉𝐀𝐇 𝐉𝐎𝐇𝐎𝐑 (𝐉𝐄𝐒), 𝐊𝐎𝐓𝐀 𝐓𝐈𝐍𝐆𝐆𝐈, 𝐉𝐎𝐇𝐎𝐑 𝐔𝐍𝐓𝐔𝐊 𝐉𝐀𝐁𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐋𝐈𝐍𝐃𝐔𝐍𝐆𝐀𝐍 𝐇𝐈𝐃𝐔𝐏𝐀𝐍 𝐋𝐈𝐀𝐑 𝐃𝐀𝐍 𝐓𝐀𝐌𝐀𝐍 𝐍𝐄𝐆𝐀𝐑𝐀 (𝐏𝐄𝐑𝐇𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀𝐍) 𝐒𝐄𝐌𝐄𝐍𝐀𝐍𝐉𝐔𝐍𝐆 𝐌𝐀𝐋𝐀𝐘𝐒𝐈𝐀

TARIKH: 13 SEPTEMBER 2020

TEMPAT:
KOTA TINGGI

Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia selaku agensi pelaksana bagi Projek Pembangunan Santuari Gajah Johor (JES) ini telah berjaya menyiapkan projek ini dengan baik. Kerja-kerja pembinaan telah bermula pada 8 Mei 2017 dan siap pada Oktober 2019 dengan kos projek berjumlah RM8.9 juta di bawah Rancangan Malaysia Ke-11 (RMKe-11).
 
Komponen projek ini adalah merangkumi pembinaan bangunan pentadbiran, berek pekerja, paddock gajah termasuk padang ragut dan kawasan keliaran bagi mamalia berkenaan. Selain daripada itu, sistem pagar elektrik gajah turut dibina bagi mengurangkan serangan gajah di kawasan penduduk dan tanaman.
 
Scroll to Top