OBJEKTIF

Untuk menyediakan perkhidmatan perundingan dan pengurusan Mekanikal dan Elektrikal yang profesional serta bermutu ke arah kepuasan hati pelanggan, amalan kejuruteraan yang baik dan serasi dengan alam sekitar.

MISI

Untuk dikenali sebagai badan yang terulung bagi menyediakan perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal dalam bidang yang berkaitan dengan pengurusan air, menyumbang ke arah kejayaan pelanggan, peningkatan tahap kejuruteraan negara dan pemuliharaan alam sekitar.

FUNGSI

  • Perolehan jentera dan kelengkapan mekanikal yang sesuai, yang diperlukan oleh Jabatan dari semasa ke semasa.
  • Peningkatan dan pembaikan kelengkapan mekanikal dan juga jentera Jabatan untuk traktor, kenderaan dan pam tertentu (termasuk pam pegun dan pam bergerak).
  • Reka cipta dan / atau pengumpulan, pentauliahan, pengujian dan pembaikan semua Pintu Air dan komponennya di bawah skim Jabatan Pengairan dan Saliran.
  • Reka bentuk, pentauliahan, pengujian dan pembaikan semua Pam dan komponen pam di dalam skim Jabatan Pengairan dan Saliran.
  • Reka bentuk, pentauliahan, pengujian dan¬†kemudian menjaga semua peranti mekanikal yang digunakan oleh Jabatan
  • Menguruskan semua item kejuruteraan mekanikal terpilih.
  • Program latihan dan pembinaan kemahiran kakitangan Jabatan dalam menguruskan dan menyelenggara item mekanikal Jabatan.
  • Menjalankan penyelidikan dan pembangunan dengan tujuan untuk menambah baik dan memodenkan input kejuruteraan mekanikal Jabatan untuk mengekalkan keberkesanan dalam memenuhi keperluan Jabatan.